Интернет :: За клиенти - DOCSIS :: 
Кабелен модем CBN (DOCSIS)


Кабелен модем CBN

Светят : Power, Receive (синьо), Send (синьо) и On-line
Кабелен модем CBN

Светят Power, Receive (синьо), Send (зелено) и On-line
Модемът е готов за работа! Модемът е готов за работа!

Номер Премигващ индикатор Светещ непрекъснато индикатор
1.- Power Захранване процес на първоначална диагностика Модемът е включен в електрическата мрежа
2.- Receive Приемане търсене на прав канал - от станцията към модема Модемът е намерил прав канал - от станцията към модема
3.- Send Предаване търсене на обратен канал - от модема към станцията Модемът е намерил обратен канал - от модема към станцията
4.- On-line Он-лайн процес на регистриране Модемът е напълно готов за работа
5.- TEL1 ,
TEL2 - Телефон 1
Телефон 2
телефона
има проблем
телефона е
готов за работа
6.- Wireless - Wi-FI Безжична връзка натиснат WPS бутон Работи
 


| Начало |   | Промоции |   | Телевизия |   | Интернет |   | Телефон |   | За Нас |   | ТВ Запад |   CSW2014©