ТВ ЗАПАД :: Медия :: 

Медията


    Програмната схема на телевизия “ТВ Запад” е твърдо планирана и съобразена с времето на аудиторията. Акцентът в програмата са новините. Филмовата продукция е съобразена с интересите на аудиторията. Залага се главно на телевизионни сериали, игрални филми и документално кино. Не отсъства и спортната тематика в новинарските емисии и специализираните предавания. В програмната схема на телевизията са включени и предавания за детската аудитория, сутрешен информационен блок и музика. Новините на телевизията заемат основно място в програмната схема. Чрез тях получвате достоверна и бърза информация за актуалните събития и факти от региона. ”ТВ Запад” предлагат умерена журналистика, чиято основна цел е да информира обществото. За най-важните събития от политическия и обществения живот в региона се подготвя седмични публицистични предавания. В тях се търси анализ, коментар, различни мнения и гледни точки за проблемите от местно значение.http://tvzapad.csw.bg
 


| Начало |   | Промоции |   | Телевизия |   | Интернет |   | Телефон |   | За Нас |   | ТВ Запад |   CSW2014©