Общи Условия :: Регулаторни органи :: 

Съвет за елетронни медии

Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69;
Телефон за контакт: 02/ 9708810;
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша №18;
Телефон за контакт: 02/ 935 61 13;
Комисия за защита на потребителите

Aдрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3,4 и 6 ;
Телефон за контакт: 02/ 9884218 ;
Комисия за регулиране на съобщенията

Адрес:гр. София 1000, ул. Гурко № 6;
Телефон за контакт: 949 24 18;
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Адрес: гр. София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9 ;
Телефон за контакт: 02/ 9409771 ;
 


| Начало |   | Промоции |   | Телевизия |   | Интернет |   | Телефон |   | За Нас |   | ТВ Запад |   CSW2018©