Телефон :: :: 

- факторът за оценка на преноса на глас (R фактор) е не по-малък от 75;
- еднопосочното закъснение е не по-голямо от 150 ms;
- времето за отстраняване на повреди е 24 часа;
- процентът на неуспешни повиквания е до 0.5%;.
- времето за установяване на връзка е до 20 секунди;
- процентът на жалби относно коректността на сметките е до 0.2% на 1 000 издадени сметки.
 


| Начало |   | Промоции |   | Телевизия |   | Интернет |   | Телефон |   | За Нас |   | ТВ Запад |   CSW2018©