Интернет :: За клиенти - DOCSIS :: 
Кабелен модем Motorola
Кабелен модем Motorola Светят Power,Receive, Send и On-line Светят Power,Receive, Send и On-line; Activity премигва свети само Stand-by On-line не свети
Модемът е готов за работа! Трансфер на данни през модема! Модемът е изключен от бутона. Трафикът през модема е блокиран. Технически проблем - рестартирайте от захранването (изкл. и вкл. от контакта) изчакайте 2 минути и ако няма резултат се обадете на тел. 0701/51511 078/53030

Номер Премигващ индикатор Светещ непрекъснато индикатор
2.- Power Захранване процес на първоначална диагностика Модемът е включен в електрическата мрежа
3.- Receive Приемане търсене на прав канал - от станцията към модема Модемът е намерил прав канал - от станцията към модема
4.- Send Предаване търсене на обратен канал - от модема към станцията Модемът е намерил обратен канал - от модема към станцията
5.- On-line Он-лайн процес на регистриране Модемът е напълно готов за работа
6.- Activity Активност модемът предава/приема информация Модемът предава/приема голямо количество информация в този момент.
7.- Standby Готовност Когато този индикатор свети, другите не светят. Трафикът през модема е блокиран, защото е изключен от бутон 1.
 


| Начало |   | Промоции |   | Телевизия |   | Интернет |   | Телефон |   | За Нас |   | ТВ Запад |   CSW2018©