Интернет :: Оптичен интернет :: 
АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП
БЕЗ ОБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР


- Аналогова телевизия
- Висока скорост на Download/Upload - 100/50 Mbps
- Минимални закъснения на пакетите
- WiFi безжичен достъп в рамките на вашия дом
- Високонадеждна и енергонезависима услуга
- Без обвързващ договор
       

- Аналогова телевизия
- Висока скорост на Download/Upload - 200/100 Mbps
- Минимални закъснения на пакетите
- WiFi безжичен достъп в рамките на вашия дом
- Високонадеждна и енергонезависима услуга
- Без обвързващ договор
       
 


| Начало |   | Промоции |   | Телевизия |   | Интернет |   | Телефон |   | За Нас |   | ТВ Запад |   CSW2018©